WŁADZE

Rada nadzorcza

Od lewej:

 1. Dworzyński Roman
 2. Półrolniczak Marcin
 3. Mazurek Ignacy
 4. Kościelny Wiesław
 5. Mikler Janusz
 6. Leśnierowska Krystyna
 7. Molski Roman
 8. Krawczyk Jacek
 9. Tomczak Konrad
 10. Idziaszek Marian
 11. Pyzik Paweł
WŁADZE

Zarząd banku

Jan Grzesiek

Prezes Zarządu

Teresa Kuszyńska

Wiceprezes Zarządu nadzorująca działalność finansową

Violetta Pietrowska

Wiceprezes Zarządu nadzorująca działalność depozytową

Waldemar Ratajczak

Wiceprezes Zarządunadzorujący działalność kredytową

PLACÓWKI
I BANKOMATY

Znajdź najbliższy oddział
lub bankomat

E-BANKOWOŚĆ

Sprawdź stan swojego
konta korzystając
z e-BANKu